Aktiviteter

  • 22 Oktober, 2019
  • Data Science & AI för yrkesverksamma i fordonsindustrin

  • Vill du kompetensutvecklas inom datavetenskap och AI?

    Chalmers har tillsammans med VGR tagit fram ett projekt som syftar till att lyfta kompetensen inom fordonsindustrin i regionen med avseende på AI, Elektormobilitet och Autonoma fordon. 

    Den 22 oktober ges en introduktion till ämnet Data Science & AI av Prof. Dag Wedelin i Volvohallen i Göteborg. Vid detta tillfälle kommer du och din organisation få kunskap om datavetenskap och AI kan användas för att utveckla produkter/system och din organisations prestanda. Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om vad man kan uppnå med hjälp av datavetenskap och AI, och för att lära mer om hur man kan använda detta i sitt dagliga arbete. Kursen ges på engelska.

    Observera att kursen har ett begränsat antal platser. För att antalet utlovade platser till de företag som hört av sig ska kunna hållas behöver du förankra med Chalmers det antal platser som din organisation önskar. Önskar du mer information om kursen och/eller vill anmäla dig själv eller flera inom din organisation ber vi dig kontakta: karin.farnevik@chalmers.se