Aktiviteter

 • 2 Mars, 2023
 • Compete-nce: Hur ser förhandlingsläget ut för dig som leverantör?

 • Fråga juristen: Wåhlin

  Vid ändrade förhållanden; krig, energikris och skenande priser på råvaror, är det svårt att fullgöra sina leveransåtaganden. Hur ser förhandlingsläget ut för leverantörerna?

  Under senare år har det varit mycket som ändrats på ett sätt som de flesta inte kunnat förutse. Pandemi, krig, energikris, halvledarbrist mm. Är det nu äntligen som de sk. force majeure-klausulerna ska kommatill användning? Många är de leverantörer som inser att de inte kommer kunna fullfölja ingångna och bindande leveransavtal utan att äventyra hela bolaget. Hur länge är man bunden av ingångna avtal och hur gör man för att komma ur ett oförmånligt avtal?

  Advokat Fredrika Hörlin har under nästan 20 års tid arbetat med leverantörers avtal i förhållande till de stora OEM:erna inom fordonsindustrin. Arbetet har handlat om att vid förhandling av nya avtal få kunderna att acceptera rimliga betalningsvillkor och ansvarsbegränsningar. Under senare tid har uppdragen ändrats. I stället för att hjälpa till vid ingående av avtal har rådgivningen allt mer kommit att handla om att säga upp och omförhandla ingångna leveransavtal.

  I samband med seminariet kommer en lathund delges.

  När? Torsdagen den 2 mars klockan 9.00-10.30.

  Var? Digitalt via Teams.

  Du anmäler dig genom att skick ett mail till info@fkg.se.

  Endast för FKGs medlemmar.

  Compete-nce är en programserie som är under ständig utveckling där FKG tillhandahåller framförallt digitala seminarium som vi tycker är relevanta för våra medlemmar i det aktuella dagsläget. Att få våra medlemmars medvetandegrad om nuläget och framtiden att vara uppdaterad med de verktyg som behövs för bibehållen konkurrenskraft. FKG samverkar med andra organisationer både regionalt och nationellt men också med den viktigaste parten – Våra medlemmar, för att kunna erbjuda RÄTT teman.