Aktiviteter

 • 21 April, 2021
 • Compete-nce: Hållbarhet Uppstart

 • FKG för Hållbarhetsarbete

  På senaste har vi förstått att större och större krav ställs av OEMerna på oss leverantörer när det kommer till hållbarhet. Efter att ha pratat med några av våra medlemmar så förstår vi att området hållbarhet känns stort och svårt att riktigt greppa. FKG kommer därför från och med nu börja ett omfattande hållbarhetsarbete.

  Vi börjar med ett enkelt uppstartsevent den 21 april, då vi som amatörer går igenom lite enkla steg och tips på hur man som företag kan börja arbeta med denna frågan. Ni kommer också få lyssna till Christina Holgerson på VBG Group, ett medlemsföretag, som själv har varit i situationen då hållbarhetsfrågan kändes som en djungel, men som lyckades arbeta upp ett självförtroende och en bra målbild med enkla medel. Efter eventet kommer ni också få med er en enkel hållbarhetsplan som vi lovar att ni kommer kunna börja arbeta med direkt, vi går igenom den tillsammans under webinariet.

  Eventet är menat som en enkel uppstart för att inspirera och entusiasmera för att ni ska förstå att hållbarhetsberget som ni ser framför er lätt kan brytas ner till en liten kulle. Vidare kommer vi anordna mer fördjupningsseminarium där erfarna konsulter går djupare in på hållbarhetens aspekter. Fler tillfällen att vänta är t.ex. då OEMer själva kommer berätta hur de jobbar med ämnet och hur de önskar att ni ska jobba framöver. Vi rekommenderar varmt att man är med på alla dessa events om man inte har någon egen hållbarhetsavdelning.

  När? Den 21 april klockan 14.00

  Anmäl dig och dina kollegor genom att skicka namn och företagsnamn till info@fkg.se

  Välkomna!

  Compete-nce är en programserie som är under ständig utveckling där FKG tillhandahåller seminarium, workshops, nätverkande och kurser som vi tycker är relevanta för våra medlemmar i det aktuella dagsläget. Detta innefattar allt från att få våra medlemmars medvetandegrad om nuläget och framtiden att vara 100% uppdaterad, till att ge dem konkret hjälp med hur man praktiskt implementerar det teoretiska, samt konkreta kurser för kompetensutveckling. FKG samverkar med andra organisationer både regionalt och nationellt men också med den viktigaste parten – Våra medlemmar, för att kunna erbjuda RÄTT saker.