Aktiviteter

 • 25 Maj, 2021
 • Compete-nce: Hållbar produktion som affärsmöjlighet

 • Dags för nästa tillfälle i FKGs Compete-nce!

  Hållbarhet är onekligen ordet för dagen. Mycket talar också för att det framåt i tiden kommer bli än mer viktigare att ta frågorna runt hållbarhet på fullt allvar. Det finns två perspektiv man kan välja angående dessa frågor, där ett är hur man måste anpassa sig till de lagar och krav som otvetydigt kommer att skärpas angående hållbarhet. Men mer spännande är ju vad man som företag kan göra för att skapa nya affärsmöjligheter med hållbarhet som argument och konkurrensfördel.

  Under 2021 etableras SuPr, en nationell nod för hållbar produktion. Syftet är att initiera och driva satsningar som gör att svenska företag kan utnyttja det goda utgångsläge som finns, när det gäller att bedriva och marknadsföra en hållbar produktion. Men syftet är också att vara att skyltfönster för de företag som redan nu ligger långt framme, och härigenom inspirera andra till att utnyttja de affärsmöjligheter som finns med hållbarhet som drivkraft.  Verksamhetsledare för SuPr är Mats Lundin, som berättar om det som nu byggs upp och hur man som företag kan medverka och dra nytta av noden. Mats berättar också om ett antal trender och möjligheter som han nu ser växa fram, där nya affärer kan uppstå för de tillverkande företag som är med på tåget.

  Mats egen bakgrund är att han under lång tid var VD för forskningsinstitutet Swerea IVF, som ju numera är en integrerad del av RISE. Genom detta har han löpande deltagit i utvecklingen av den produktionsteknik som inte minst fordonsindustrin i Sverige använder. Vid slutet av 2019 sadlade han om och ansvarar sedan dess för utformning och uppbyggnad av den nationella noden SuPr (Sustainable Production) som har sin hemvist vid Södertälje Science Park.

  Var med och lyssna till vilka nya möjligheter som finns för företag som tidigt börjar jobba med Hållbarhet!

  Var? Digitalt via Teams

  När? Tisdagen den 25 maj klockan 15.00-16.00

  För anmälan: Skicka ett mail med ditt namn och företagsnamn till info@fkg.se.

  Välkomna!

   

  Compete-nce är en programserie som är under ständig utveckling där FKG tillhandahåller seminarium, workshops, nätverkande och kurser som vi tycker är relevanta för våra medlemmar i det aktuella dagsläget. Detta innefattar allt från att få våra medlemmars medvetandegrad om nuläget och framtiden att vara 100% uppdaterad, till att ge dem konkret hjälp med hur man praktiskt implementerar det teoretiska, samt konkreta kurser för kompetensutveckling. FKG samverkar med andra organisationer både regionalt och nationellt men också med den viktigaste parten – Våra medlemmar, för att kunna erbjuda RÄTT saker.