Aktiviteter

 • 30 September, 2022
 • Compete-nce: FKGs Råmaterialgrupp

 • Digitalt seminarium

  Det är med stort nöje vi kan meddela att FKG har etablerat dess första intressegrupp, FKG’s råmaterialgrupp by Triathlon/ISEA.

  Inköpsrelaterade kostnadsminskningar står högt på våra medlemmarnas agenda och för att kunna möta allt mer utmanande kostnads- och produktivitetskrav är tillgång till information om utveckling av råmaterialkostnader en nödvändighet. Vi har med detta i beaktande valt att investera i ett samarbete med Triathlon/ISEA som sedan 2012 har distribuerat råmaterialrapporten Raw Material Watch kvartalsvis. Rapporten sammanställs utav Triathlon/ISEAs och innefattar både historisk data samt framtidsutsikter från välrenommerade institutioner.

  Fredagen den 30 september anordnar vi ett seminarium inom ramen för Compete-nce, där Triathlon/ISEAs Simon Lundqvist och Claes-Erik Norén samt externa Sara Strand, kommer presentera samarbetet och upplägget, för att sedan presentera augustirapporten och avsluta med ett föredrag om spotpriser och dess marknadsdynamik (Electricity spot market dynamics). Frågor på rapporten och om FKGs Råmaterialgrupp välkomnas.

  Ni får alltså i och med detta seminarium en bra bild av hur det kommer vara om ni väljer att gå med i FKGs Råmaterialgrupp!

  När? Fredagen den 30 september 10.00-12.00.

  Var? Digitalt via Teams.

  Språk? Engelska

  Anmäl dig genom att skicka ett mail med namn, företag och mailadress till info@fkg.se.

  Välkommen!