Aktiviteter

 • 9 December, 2021
 • Compete-nce: AGES Industri om svensk industris fördel

 • CO2 tåget går nu. Viktigheten i 3 M. Management. Market. Moral.

  Har du svårt att komma igång med ditt arbete kring hållbarhet, eller har du kommit en bit och vet inte riktigt i vilken riktning du ska fortsätta? FKG jobbar för att hållbarhet ska bli svenska leverantörers USP, med målet att den totala CO2-belastningen per levererad produkt ska redovisas, för att detta ska kunna bli synligt för både kund och slutkund.

  Industrikoncernen AGES med spetskompetens inom skärande bearbetning och pressgjutning i aluminium har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och redovisar redan idag den totala CO2 belastningen per levererad produkt till sina kunder. De kommer i detta seminarium berätta mer om sitt arbete med förhoppning att inspirera och informera om att det inte är omöjligt, och inte ens så långt bort som man kanske tror.

  AGES CO2 fokus inom hållbarhetsarbetet började hösten 2019 då VD och koncernchef Anders Magnusson  började undersöka möjligheterna att föregå marknadens troligt kommande krav gällande CO2 redovisning.

  Anders drivs enligt devisen, det som är bra för svensk industri, är bra för AGES.  Anders upptäckter, vilka han och delar gärna med sig av, att svensk industri har en fördel.  För en rättvis och transparant bild måste CO2 belastning kartläggas genom  hela produktions och leveranskedjan, d.v.s. från gruva till slutprodukt. En full CO2 kartläggning ger oss en global förståelse för produktens påverkan.

  Anders menar att det i många fall talas om goda exempel men som inte har mycket med globala utsläpp och CO2 att göra.  Anders poängterar att som ledare är det viktigt att basera affärsbeslut på fakta och ta med CO2 som en del i affärsmodellen.

  Viktigheten att hålla ihop 3M. Management, Market, Moral. Detta kommer du genom en välformulerad och pedagogisk dragning få en gedigen inblick i.

  När? Torsdagen den 9 december klockan 9.00-10.00

  Var? Digitalt via Teams

  Anmälan: Skicka ditt namn och företagsnamn i ett mail till info@fkg.se.

  Välkommen!