Aktiviteter

 • 24 Augusti, 2021
 • Bedömningssystem för hållbarhetskrav inom fordonsindustrin

 • Workshop

  Var med och påverka ett potentiellt framtida system för hållbarhetsbedömning

  Under sommaren har Erik Helander och Jacob Widendahl på uppdrag av projektet Transmisson skrivit en förstudie om hållbarhet inom fordonsindustrin med fokus på leverantörsutveckling. Bakgrunden till förstudien är att det idag finns många olika system och bristande standardisering för arbete med hållbarhet vilket kan leda till stor belastning och vara resurskrävande för leverantörer inom industrin. Syftet har därför varit att kartlägga vad för system som används i dagsläget och vad för hållbarhetskrav som ställs på leverantörer inom industrin för att sedan kunna föreslå ett gemensamt system för arbete med hållbarhet som skulle passa denna kravbild. Förhoppningen är att industrin skulle kunna använda ett enda system vilket skulle effektivisera arbetet med hållbarhetsfrågor.

  Under detta event presenteras ett förslag på system med funktioner för leverantörer och OEM:er att hantera krav på redovisning gällande hållbarhet. Det kommer även presenteras målkonflikter inom systemet och vilka avvägningar som har gjorts.

  Efter presentationen får du gärna delta i en diskussion och framföra dina synpunkter om förslaget, vad som är bra, vad behöver ändras, vad som saknas, hanteringen av målkonflikterna men också vad som skulle krävas för att nå en bred acceptans av förslaget i fordonsindustrin.

  Frågeställningar som kommer diskuteras

  • Systemet i sig, bra eller dåligt? Kort varför (ej detaljnivå)
  • Någon funktion som ni saknar?
  • Behövs ett gemensamt heltäckande system/plattform eller är det bättre när det finnas flera? (bakgrund: flera olika initiativ som vårt system utvecklas just nu, ska de utvecklas på eget håll (internt/tredjepart/samarbeten) eller bör de gå ihop till ett?)
  • Ska systemet kunna hantera både kvalitet och hållbarhet? Varför ja/inte?
  • Om ja till ett heltäckande:
   • Ska ett befintligt heltäckande system användas eller behövs det ett helt nytt? Varför?
   • Vad krävs av en ägare för att äga ett sådant här system/plattform?
   • Vem ska ta över projektet/ta plattformen/systemet vidare?
   • Vad är nästa steg för att nå ett enda heltäckande system?
  • Om nej till ett heltäckande, varför inte?

  Workshoppen sker via Teams vecka 34, den 24 augusti kl. 13-15.

  Välkommen!

  Anmälan sker genom att skicka ett mail till info@fkg.se.