Aktiviteter

 • 26 Mars, 2020
 • INSTÄLLD Automotive Summit Day

 • Fordonsindustrin i djupgående förändring!

  Transformationsprocessen mot hållbar och intelligent rörlighet ger företag, politik och samhälle en mångdimensionell och långtgående utmaning. Förändringar på de globala försäljningsmarknaderna, de angivna klimatmålen, nya mobilitetskoncept och en mängd olika tekniska implementeringsalternativ kräver fordonsindustrin och industrin inom leverantörsindustrin, maskinteknik och tjänstesektorn som är direkt kopplade till den för att lösa komplexa problem.

  Bredden och komplexiteten i de märkbara förändringarna kräver en hög grad av innovation från tillverkarna och leverantörerna, en tekniköppen strategi och en kombination av olika tekniska metoder, beroende på deras effektivitet, för att uppnå de uppsatta målen.

  Elektrifieringen av drivenheten i hybrid-, bränslecell- och batterielektriska fordon, automatiserad körning samt nya fordon och användningskoncept innebär också betydande förändringar för tillverkare och leverantörer, med början med kvalificering av specialister, genom forskning och utveckling för att produktionsprocessen.

  Etablerade komponenter modifieras i allt högre grad och / eller är inte längre tillämpliga på medellång sikt, medan nya komponenter som en elektrisk drivmaskin, kraftelektronik, laddningssystem, batteri och bränslecellssystem blir allt viktigare.

  Digitalisering och automatisering i framtidens rörlighet bidrar inte bara till att förbättra trafiksäkerheten utan erbjuder också en enorm tillväxtpotential, särskilt för nya mobilitetstjänster. Tvärsnittsfrågor om lätt konstruktion, IT, funktionell integration i komponenter och användning av artificiell intelligens i processer och produkter kräver också hela värdekedjan.

  Dessa förändringsprocesser påverkar också leverantörsindustrin i Sachsen-Anhalt såväl som deras samarbetspartners och hela den centraltyske regionen i stor utsträckning. De erbjuder möjligheter i nyskapade värdekedjor. Det beror på hur du kan anpassa dig till den på en global marknad med dina befintliga och nya affärspartners.

  3: e bilkonferens om internationellt samarbete den 26 mars 2020, “Challenges of E-Mobility” -konferens- och kommunikationscenter vid IGZ – 39179 Barleben, Steinfeldstr. 3

  2020 är Sverige Partnerland.

  Anmälan sker till info@automotive-konferenz.de

  För ett begränsat antal gäster finns det ordnat transfer från Berlin till Magdeburg, kontakta fa@allendorff.se för mer info.

   

  Inställt pga den rådande coronasituationen.