Aktiviteter

 • 27 April, 2023
 • Automotive Strategy Seminar 2023

 • Politik och industri – vad sätter förutsättningarna för framtiden?

  Lågkonjunkturen närmar sig samtidigt som vi är mitt uppe i en omfattande omställning mot elektrifiering. Hållbarhet och kompetens är två begrepp som de flesta måste arbeta med, men för att kunna investera behövs pengar och mer tillgängliga arbetssätt. För att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt behöver dialogen mellan näringsliv och politiker bli mer omfattande och transparent.

  Årets Strategiseminarium arrangeras av FKG i samarbete med Region Stockholm och projektet Fordonsdalen React och kommer att fokusera på dialogen mellan näringsliv och politiker. Hur arbetar branschen med sin konkurrenskraft och vilket stöd behöver dessa aktörer från politiken? Och hur ser politikerna att de kan göra det lättare för svenska företag att ta sig igenom lågkonjunktur, kompetensväxling och stigande energipriser? Dagen kommer att varvas med slots från politiker och branschföreträdare samt innehålla en paneldiskussion. Programmet kommer att bestå av dragningar på både engelska och svenska.

  Anmälan sker i formuläret nedan.

  Vart? Landstingshuset, Hantverkargatan 45 i Stockholm.

  När? Den 27 april 2023. Programmet startar 09.00 (anmälan från 08.30).

  Kostnad? 450:- ex moms inkl. lunch och fika (för FKG-medlemmar och Region Stockholm). För övriga: 850:- ex moms.

  Övernattning? FKG har inte reserverat några rum i år. Om du kommer långväga och önskar övernatta kan vi rekommendera Clarion Hotel Amaranten som ligger 550 meter från Länshuset.

  Se hela programmet nedan.

   

  Nils-Gunnar Vågstedt, Scania –Elektrifieringen och Scanias del i omställningen till ett hållbart samhälle “

  Scania som en stor aktör inom transportområdet har stor påverkanskraft på, och ett stort ansvar för det läge som vår värld står i idag. På Scania har man förstått allvaret i detta och även förstått att man kan bidra till och även driva på omställningen till en hållbarare värld.

  Omställningen måste gå snabbt, det förstår vi alla. Men vilka faktorer är det egentligen som påverkar hur snabbt eller långsamt denna omställning kan genomföras? I detta anförande kommer det diskuteras runt faktorer som kompetens, framtida satsningar, fokusområden, behov av att samarbeta och behov av kloka strategiska beslut hos en mängd aktörer – av vilka vissa inte traditionellt har varit inblandade i transportsystemet. Omställningen kräver att vi går tillsammans, i takt och att vi på så sätt skapar ett helt nytt ekosystem runt transporter.

  Tom De Vleeschauwer, S&P Global Mobility – “The road to Transport Decarbonization”

  In the new era of sustainability, the automotive industry will have to commit to a carbon neutral value chain, and investors are looking to decarbonize portfolios.
  Join us to discuss key considerations of that path, such as what are the CO2 hotspots in the automobile value chain?
  The automotive life-cycle emission portfolio will evolve as technology advances, and success will require the combined efforts of the automotive, energy, and the public/regulatory sectors.

   

  Program  (med reservation för eventuella ändringar)

  8.30 Registrering + frukost
  9.00 Välkomna
  9.10 Aida Hadžialić – Finansregionråd, Region Stockholm (sve)
  9.30 Johan Davidson – Statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Infrastrukturdepartementet (sve)
  10.00 Fika
  10.30 Nils -Gunnar Vågstedt – Senior expert electromobility R&I, Scania (sve) – ” Elektrifieringen och Scanias del i omställningen till ett hållbart samhälle ”
  11.00 Tony Nicol – CEO Leax (eng) -” Managing Uncertainty – The New normal is No normal
  11.35 Summering av förmiddagen
  11.45 Lunch
  13.00 Panel diskussion: Nya affärsmodeller och politiska utmaningar (eng) – Univrses Jonathan Selbie, Voi Christina Moe Gjerde med kort dragning ”From c-part to value add – fasteners as a means to new business models”  med Bulten Emmy Pavlovic.
  13.30 Tom De Vleeschauwer – S&P Global Mobility (eng) – ” The road to Transport Decarbonization
  14.00 Moderator sammanfattar dagen – Vad kan du ta med dig från dagen för att själv kunna fatta strategiska beslut framåt? (sve)
  14.15 ~ Slut

  Region Stockholm är projektägare för Fordonsdalen React  och delfinansierar projekten via Region Stockholm Projektmedel för hållbar regional utveckling.

  Projektet delfinansieras med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.