Aktiviteter

 • 11 September, 2019
 • 2019 års Robotkonferens

 • Samarbetande robotar och trendspaning framåt

  En ny värld av samarbetande robotar, success stories från industrin och trendspaning på flera framtida användningsområden – Robotkonferensen den 11-12 september 2019 bjuder på en heldag tillsammans med experter på robotautomation som berättar om och ger exempel på olika aspekter på robotautomation ur användarens perspektiv.

  Robotkonferensen vänder sig till den tillverkande industrin och arrangeras vartannat år. Konferensen anordnas av SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) i samarbete med: Tillväxtverket, FKG, Robotdalen, Elmia Automation 2020 och Svenska Automationsgruppen.

  Konferensens huvudsyfte är att förmedla kunskap och höja robotautomationskomptensen inom den mindre och medelstora tillverkningsindustrin.  Målgrupp är mindre och medelstora tillverkande företag som tex underleverantörer till fordonsindustrin, legotillverkare inom företrädesvis metallbearbetning, plastbearbetning samt trä och möbeltillverkning och vänder sig till vd, produktionschefer samt övriga medlemmar i ledningsgrupper, produktionstekniker och automationstekniker.

  För mer information kontakta Ove Leichsenring – ove@swira.se

  PROGRAM

  Anmäl dig HÄR