Nyheter från FKG

 • 09 juni, 2021
 • Åkarnas verklighet kontra OEM och politik

 • Standardisering och kompabilitet, samt en politik och lagstiftning som går hand i hand med verkligheten.

  Det kommer överst på de svenska åkeriföretagens ”önskelista” för att minska behovet av fossila bränslen i transportnäringen samt för att skapa någon form av långsiktighet för åkarna vid val av fordon. Ett tungt fordon körs 5–8 år i Sverige.

  – I första hand måste vi, åkerinäringen, tänka transporteffektivt, menar Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på branschorganisationen Åkeriföretagen.

  Han påpekar att många av dagens drivmedel har sina begränsningar sett till infrastruktur och energieffektivitet visavi transport- och logistiksystemets krav. Det gäller både persontransport, distribution och fjärrtrafik.

  – Lek med tanken att vi skulle köra hälften av dagens 65 000 större lastbilar på batteriel. Då krävs kanske fem timmars laddning i taget, vilket i sig går att lösa med ett standardiserat swopsystem som varje dag behöver minst 30 000 laddade utbytesbatterier utöver de som redan sitter på fordonen. Lägg sedan till alla, hundratusentals, batterier som måste laddas och stå på lager hos laddningsstationerna. Då förstår man hur svårt detta är, säger Ulric Långberg.

  Även om det är komplext, så går det att finna en plats i transportsystemet för olika teknologier varifrån energin ska komma. Batteriel för citydistribution, gas för repetitiv busstrafik, elslingor för statiska godsflöden och så vidare. Han tycker att Scanias lösning med en demonterbar strömavtagare är intressant, likaså Volvos samarbete med Mercedes-Benz  kring vätgasteknologi (där den tyska politiken driver på).

  – I begreppet transporteffektivitet ligger även tåglängder och maxvikter. Det är områden som det går att göra jättemycket för att effektiversera transportsystemet. Lägg sedan till en ytterligare höjning av vägstandarden, så har vi kommit långt, menar Ulric Långberg.

  Avslutningsvis konstaterar han, att vet åkerinäringen bara vilken spelplan som gäller, så är åkarna rätt snabba på att bestämma sig.

  – Så har vi detta med långsiktighet, kommer ni ihåg etanolen som nästan räddade Saab och som genom ”pumplagen” slog ut en stor del av landsbygdsmackarna…