Nyheter från FKG

 • 08 april, 2019
 • Agerar tillsammans för svensk fordonsindustri

 • Ny riksdag och nygammal regering samt nya ledamöter i de beredande riksdagsutskotten. FKG har tillsammans med Bil Sweden haft ett första dialogmöte med inbjudna riksdagsledamöter kring fordonsindustriella frågor samt svensk industri- och näringslivspolitik.

  Målsättningen är att dessa möten ska bli återkommande.

  – Vi är mycket nöjda med mötet och gläds över all positiv respons från deltagande riksdagsledamöter och politiska tjänstemän som vi fått, summerar Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden, och som tillsammans med organisationens vd, Mattias Bergman, och FKG:s vd Fredrik Sidahl företrädde den svenska fordonsindustrin vid mötet i riksdagskvarteren.

  Industriell omställning

  Tema för det första dialogmötet var den svenska fordonsindustrins transformering, industriella omställning, och konsekvenser för den utifrån de rådande megatrenderna.

  Scanias koncernchef, Henrik Henriksson, öppnade upp genom att ge Scanias syn utifrån nuläge och förväntade strukturella förändringar för lastbilstillverkare och transportsystem inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

  Naturligtvis följde många frågor efter Henrik Henrikssons inledning om bland annat tyngre och längre fordon och om drivmedel. Även frågan om Sverige kan ta rygg på Tyskland sett till samarbetet mellan politik-myndigheter-akademi-forskningsinstitut-näringsliv för att skapa konkurrenskraft och tillväxt.

  Tid för samtal

  Över den efterföljande måltiden fortsatte bordsvisa diskussioner.

  – Vid vårt bord diskuterade vi hur dagens drivmedelsbeskattning ska utformas vid ett allt större bortfall på grund av en allt större elbilsflotta. En annan fråga var om samarbetet med skogsindustrin avseende biodrivmedel, berättar Jessica Alenius.

  FKG:s Fredrik Sidahl delar Jessica Alenius intryck efter den första officiellt gemensamma aktiviteten.

  – Tillsammans blir vi en starkare röst i det offentliga samtalet. Tillsammans kan vi också med emfas arbeta med att ge fordonsindustrin rätt förutsättningar i samhället. Mycket handlar om att genom, kalla det för utbildning med stöd av fakta, öka förståelsen för industrins betydelse för tillväxt och därmed välfärd, säger Fredrik Sidahl.

  Riksdagens utskott

  Samtliga riksdagsledamöter bjöds in, men ur ett fordonsindustriellt perspektiv är ledamöter i trafik-, närings-, utbildnings- samt miljö- och jordbruksutskotten speciellt intressanta eftersom de beslutar i frågor som rör bilism, transporter och industri. Nu var intresset från dessa utskott stort.

  Det var i fjol som diskussionerna mellan FKG och Bil Sweden inleddes om ett fördjupat samarbete kring de fordonsindustriella frågorna inte minst för att ge dem ökad slagkraft i det politiska samtalet. Bil Swedens vd, Mattias Bergman, medverkade på FKG:s kombinerade styrelse- och strategimöte i juni varefter ytorna organisationerna mellan har vidgats och kanaler öppnats upp.

  Gemensam talan

  På mötet konstaterade FKG:s rådgivare i Public Affairs, Göran Björklund, ”Att ingen annan för automotiveindustrins eller den fria mobilitetens talan om inte parterna för det själva”. Diskussionen som följde handlade om digital samverkan i opinionssyfte, samverkansforum och mötesplatser för att med gemensam kraft kunna kommunicera fordonsindustrins budskap.

  Nu har denna gemensamma resa påbörjats – dialogmötet i riksdagen var det första medan nästa steg var att gemensamt arrangera ett strategiseminarium 11 april och därefter står ett nytt dialogmöte med riksdagsledamöter på tur i juni och i Göteborg.

  FKG och Bil Sweden kommer även att samverka kring Stora leverantörsdagen i oktober.