Nyheter från FKG

 • Affärsvillkor och betalningstider ska regleras

 • Den nybildade ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner” lanserar hemsidan www.betaltider.se för att informera om näringslivets kod om betaltider.

  – Jag vill inte säga att vi har gått i mål med frågan om betalningstider, det gör vi först när alla får betalt i tid, inte tvingas ofrivilligt att agera bank åt storföretagen eller att acceptera andra osunda affärsvillkor ställda av en köpare i dominerande ställning, säger FKG:s Fredrik Sidahl.

  I närmare tio år har FKG varit pådrivande i frågan om betalningstider och osunda affärsvillkor som hämmat tillväxt bland de viktiga SME-företagen. Under senare år, efter att missbruket spritt sig till andra sektorer utanför automotive, har ytterligare bransch- och företagarorganisationer slutit upp i arbetet.

  Efter diskussioner mellan näringslivet och regeringen om lagstiftning eller ej, ligger sedan en tid tillbaka en uppförandekod undertecknad av några av landets allra största företag, däribland AB Volvo, Volvo Cars och Scania, framme. Med den och näringslivets självreglering ska ett sundare affärsklimat skapas.

  Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft, konstaterar Fredrik Sidahl. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats. Bakom föreningen står näringslivsorganisationerna Almega, FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Svenska Teknik&Designföretagen. 

  Föreningen avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och hållbart näringsliv. Föreningen lanserar nu hemsidan www.betaltider.se för information om betaltider i näringslivet och den frivillig kod som näringslivet utarbetat för att korta betaltiderna i svenskt näringsliv, i synnerhet för de små och medelstora företagen. 

  Läs mer på www.betaltider.se