Nyheter från FKG

  • 09 november, 2021
  • Acceleration och möjligheter i en hybrid-period

  • För ett par veckor sedan var FKG i Skåne för att hälsa på medlemmar. Då passades det även på att hälsa på organisationen Smarter Mobility, för att utforska eventuella samarbetsmöjligheter och möjlighet till mer skånefokus i FKGs arbete.

    Smarter Mobility är en accelerator som knyter kontakter, skapar affärer och faciliterar projekt mellan medlemmar i Sverige och fordonstillverkare och underleverantörer i Europa. De förmedlar också kapital i alla faser av företagens utveckling, inklusive projektmedel från egen stiftelse. Idag har de cirka 50 medlemmar, huvudkontor är beläget i Lund och de har ett stort nätverk i hela Europa med särskild tyngdpunkt på fordonsindustrin i södra Tyskland.

    Efter en intressant diskussion så hoppas FKG tillsammans med Smarter Mobility att kunna bevaka intressanta händelser i södra Sverige och utbyta bl.a. omvärldsbevakning med varandra. Smarter Mobility ägnar sig också mycket åt affärsutveckling, lead generation, projekt och kvalificerade säljmöten för att hjälpa företag med framtidens lösningar att göra bättre affärer och bli exponerade för stora aktörer inom bilindustrin i Europa.