Nyheter från FKG

 • Absorption av fukt under transport ger kostnadsbesparingar och miljövinster

 • Falkenbergsbaserade Absortech Group är världsledare inom innovativ fuktskyddsteknik i syfte att motverka att fuktskador under transport. Genom att absorbera fukten minskas eller elimineras risken för exempelvis rost-, mögel- och andra fuktrelaterade skador.

  – Förutom väsentliga kostnadsbesparingar kan våra lösningar också ge ett lägre miljöavtryck genom minskat användande av förpackningsmaterial och kemikalier, säger Fredrik Lindberg, regionchef på Absortech i Norden.

  Att lägga produkter i slutna behållare under nästan varje längre transport medför en väsentlig risk för fuktskador. Ofta innebär förslutning att man kapslar in fukten som då inte kan “försvinna” utan i stället angriper transporterade produkter.

  – Fuktskador under längre transporter är ett kostsamt problem, inte minst för fordonsindustrin med dess förhållandevis dyra produkter. Vi har utvecklat en offering (Peace of Moisture Mind® – POMM) som består av lösningar och produkter för att minimera fuktskador under transport i containers och andra slutna förpackningar som exempelvis pallar och plastlådor, säger Fredrik Lindberg.

  Fuktskador på gods är mycket mer kostsamt än man i allmänhet tror. Men kostnaden blir inte alltid “synlig” då den ofta bokförs som en kvalitetsbristkostnad i vidare bemärkelse.

  – Ofta tar fordonsindustrin till både hängslen och livrem i syfte att skydda sina produkter. Men alltför sällan går man till botten med problematiken utan tenderar att “göra mer” av befintlig lösning. Det kan handla om att olja in produkterna eller använda dyrbara ytbehandlingar för att minimera risken under transporten. Metoder som förvisso kan fungera men som inte alltid tillför produkten något i egentlig mening eftersom exempelvis oljan ofta måste avlägsnas innan vidare bearbetning eller montering.

  Med Absortech’s produkter slipper man dessa moment genom att i stället absorbera den skadliga fukten som är grundsten för att exempelvis korrosion och mögel skall kunna utvecklas. Rätt utfört finns väsentliga kostnadsbesparingar och minskat miljöavtryck.

  – Globalt adderar vi allt fler fordonstillverkare och dess underleverantörer till vår kundlista. De ser i POMM en intressant lösning som ofta kan ersätta dyrbara ytbehandlingar eller tekniker som exempelvis lera, silica gel och så kallat VCI. Givet den respons vi ser har vi förberett oss på en stark tillväxt under de kommande åren, säger Fredrik Lindberg.

  Via POMM skapas anpassade lösningar för olika produkter och flöden. POMM är en steg-för-steg-process där de olika stegen kan användas var för sig eller i kombination. Oftast inleds arbetet med en AbsorAudit™ (för att hitta root cause och förbättringar) och normalt valideras föreslagen lösning via praktiska fälttester real time monitoring-övervakning av bland annat temperatur och relativ fuktighet.

  – Våra produkter passar mycket bra inom segmentet Automotive och med POMM kan vi kontrollera hela fuktkedjan för att utveckla en lämplig fuktstrategi när det gäller packning och dimensionering. Automotive är speciellt med sina tre typer av transporter; up/downstream men också mellan egna fabriker. Lastning och lossning sker på olika plaster (ibland på olika kontinenter) och “nyckeln” för ett tillfredsställande resultat ligger i att göra rätt vid förpackning och lastning. Vi kan, via vårt globala nätverk, erbjuda ett starkt account management – det vill säga förstå skadan vid lossning och föreslå lämpliga åtgärder vid lastning.

  För mer information om Absortech, läs här.

  Fakta: Absortech är ett globalt företag som grundades 1996 och finns representerat i över 50 länder genom egna dotterbolag och certifierade Partners. Produktion sker i egna fabriker i Falkenberg och Shanghai.