Nyheter från FKG

 • 16 december, 2020
 • 2020 summerat ur ett FKG-perspektiv i väntan på tomten

 • Kalla det för skitår eller vad du vill. Men vi har varit med om något som aldrig tidigare inträffat i modern tid – spanska sjukan får ursäkta. Vi lever i en annan värld än för 100 år sedan. 

  Jorden är ett enda stort sammanhållet ekosystem där fordons- och transportsektorn håller det pulserande. Plötsligt hände det. Alla Europas OEM:er och Tier1:or drog i nödbromsen på samma gång. I ett system som bygger på just-in-time finns inga marginaler, utan antingen är flödet på eller av. Tvärnit när allt bara släcktes ner. Alla famlade i mörkret.

  Lyckligtvis hade FKG:s mångåriga lobbyarbete för förändrad arbetsrätt öppnat upp för införande av korttidsarbete vid oförutsedda förändringar. På rekordtid klubbades både lagändring och ett stödpaket igenom. För många företag innebar det räddning och möjlighet till andhämtning.

  Stora delar av mitt arbete sedan februari har handlat om regerings-, departements- och myndighetskontakter för att ge leverantörsindustrin så bra förutsättningar som möjligt under krisen. I vissa delar har vi samarbetat med andra branschorganisationer och väldigt mycket med BIL Sweden.

  Innan pandemin var ett faktum hade vi en lite splittrad marknadsbild inom det svenska leverantörsledet – för många snurrade det på bra medan andra känt av en efterfrågansnedgång som kan härledas till hösten 2018.

  Under året och med pandemin som en katalysator har omställningen av mobilitets- och transportindustrin med inriktning på hållbarhet skjutit fart.

  Gång efter annan har FKG lyft frågan samt genomfört aktiviteter som gett djupare insikter och möjliggjort kompetenshöjningen för leverantörsföretagen. Via vår hemsida finns ett stort antal öppna seminarier att tillgå för att kunna bygga framtida konkurrenskraft.

  Vårens strategidag tvingades vi att ställa in, men Stora Leverantörsdagen 2020 genomförde vi digitalt med tre OEM-vd:ar och en minister bland de medverkande. Nu hoppas vi på att mötas på riktigt nästa år. Målsättningen är att ha Volvo Cars vd på Arkens scen. Sätt redan en bock i kalendern för 20-21 oktober och för SLD2021.

  I skuggan av allt har frågan om betaltider åter aktualiserats. Nationellt finns en kodex, och i kölvattnet till Europas lockdown arbetade CLEPA och ACEA gemensamt fram ett gemensamt dokument för att säkerställa den europeiska fordonsindustrins konkurrenskraft samt vara en del av den gröna omställningen. En viktig del av dokumentet var en uppförandekod, men som snabbt glömdes av OEM och Tier1.

  Men – nu kollar vi framåt. Det är positiva signaler från den svenska fordonsindustrin. Volvo Cars går som ”tåget”, Volvo Trucks och Scania rapporterar båda om ett bra orderläge. Parallellt kommer allt fler tydliga tecken på den industriella transformeringen – Volvo Cars investerar stort i elektrifiering, Volvo Trucks fördjupar sitt vätgassamarbete med Daimler medan Scania engagerar sig allt djupare i Northvolt.

  Säg, plötsligt händer det som vi pratat om sedan finanskrisen – industrins transformering till morgondagen.

  God Jul och Gott Slut, nu ser jag fram emot ett bättre 2021!

  Fredrik & Co på FKG