Om FKG

Om FKG

Vad är FKG?

FKG är branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. I snart 30 år har vi hjälpt våra idag ca 300 medlemsföretag att utvecklas som leverantörer genom att aktivt arbeta som branschens språkrör gentemot industri, politiker, myndigheter och media. Vi jobbar också med att skapa mötesplatser, stärka relationer och möjligheter till tillväxt samt med branschens kompetens (läs mer om vad du får som medlem HÄR). FKG driver även det kvinnliga nätverket ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” och har på så vis skapat en mötesplats för kvinnor i fordonsindustrin.

Lina Galow, Gabriella Virdarson och Peter Bryntesson
Lina Galow, Gabriella Virdarson och Peter Bryntesson.

Kansliet består av två heltidsanställda – Peter Bryntesson och Gabriella Virdarson, som varje dag jobbar för leverantörernas fortsatta konkurrenskraft. Till deras hjälp finns deltidsanställda Lina Galow, FKGs resurs i Tyskland och ekonomiansvariga Inger Järbratt. FKGs fd VD Fredrik Sidahl jobbar nu mer med FFI – fordonsstrategisk forskning och innovation, Sveriges största forskningsprogram där FKG är en industripart. FKG arbetar över hela Norden, men kansliet är placerat på Lindholmspiren i Göteborg.

FKG är medlem av Clepa, den europeiska leverantörsorganisationen och använder detta nätverk för att odla kontakter och stärka leverantörernas ställning. Juridiskt sett är vi en ideell förening, som i sin tur äger ett aktiebolag där all verksamhet sker. Föreningsstämman utser styrelse i såväl förening som aktiebolag. Som i alla föreningar regleras verksamhet och medlemskap av föreningens stadgar.

Hos FKG får du hjälp med allt från juridik och branschanalyser till att finna en partner för din verksamhet.

I vårt arbete fokuserar vi främst på följande 4 områden:

SME: Många av våra medlemmar är Små- och medelstora företag, vilket betyder att man inte alltid har samma typer av muskler som de större företagen. Vi stöttar dessa företag med saker som t.ex. omvärldsbevakning och lobbying för att förenkla processer. En annan viktig aspekt är att vi företräder dessa små bolag, både i branschfrågor som drivs i media och det politiska rummet, men också när det kommer till att en extern part har frågor om branschen (alltså om t.ex. en myndighet har frågor om små leverantörer så ska vi alltid ha svar och rätt information).

Omställning: Fordonsindustrin befinner sig just nu i den största omställning branschen någonsin har skådat, omställningen från förbränningsmotorn till den elektriska drivlinan. FKG är alltid up-to-date pålästa inom detta område för att branschen men framförallt våra medlemmar ska ha tillgång till rätt information och konkreta spaningar framåt. Det behövs för konkurrenskraft.

Kompetens: Med omställningen kommer ny kompetens. FKG jobbar aktivt med att veta vilken kompetens som behövs, och att arrangera och stötta olika initiativ för att tillgodose behovet.

Närproducerat: Hållbarhet är ett av dagens mest aktuella områden. Inte bara när det kommer till det ekonomiska och sociala, utan också miljön. Till detta kommer också lärdomarna från pandemin – vilken sårbar kedja det blir med olika regler i olika världsdelar och långa transportsträckor. FKG jobbar därför mycket med begreppet närproducerat, och hur man på bästa sätt kan använda sig av det.

Är du intresserad av att bli medlem? Hör av dig till OSS eller läs mer HÄR.

Vad får man som medlem i FKG?

FKG har tre övergripande områden som vi arbetar extra hårt med för att våra medlemmar ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

-Vi agerar aktivt språkrör gentemot industri, politiker, myndigheter och media.

-Vi arbetar mycket med att skapa mötesplatser för möjligheten att stärka relationer och få en chans till tillväxt.

-Vi anordnar kontinuerligt seminarier, kurser och konferenser i aktuella ämnen för att våra medlemmar ska ha en möjlighet att vara ständigt uppdaterade på vad som krävs för ett lyckat företagande i dagsläget. Ni hittar de aktuella eventen under fliken Aktiviteter.

Men det är så mycket mer än det som ingår i ett medlemskap.

En väldigt uppskattad förmån är att du som medlem är välkommen att delta på våra Go Global resor. Go Global är vårt eget namn för delegationsresa och på dessa besöker vi länder och företag som är intressanta för eventuell etablering eller samarbete. Dessa resor har under åren gått till bl.a. Brasilien, Kina, Ryssland, USA och Mexiko.

En annan export- och marknadsfrämjande aktivitet vi kan bistå med är mässdeltagande på både nationella och internationella mässor. Vi arrangerar samlingsmonter i bl.a. Tyskland och flaggar för långt fler mässor runt om i världen under våra aktiviteter. Kort sagt, om du vill ha information om denna typen av event vet du vart du kan vända dig.

Som medlem i FKG får du 30 minuters fri juridisk rådgivning från antingen Setterwalls advokatbyrå eller Avdokatfirman Wåhlin. Bara säg till oss så hjälper vi dig med vem du ska vända dig till för bäst specialiserad hjälp på just ditt problemområde.

FKG jobbar tätt ihop med Vinnova och deras FFI Program (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Detta är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning, innovation och utveckling med fokus på klimat, miljö och säkerhet. FFI finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år varav den statliga finansieringen utgör ungefär hälften av detta. Du som medlem har rätt att söka medel från FFI, och vi på FKG hjälper dig genom processen – Från idé till ansökan.

FKG driver sedan 2015 nätverket ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” – ett mycket uppskattat och uppmärksammat nätverk för kvinnor i ledande positioner i fordonsbranschen. Medlemmar i FKG är varmt välkomna att delta på dessa nätverksträffar och resor. Vi tror och hoppas att denna typen av nätverk är en liten kraft för att antalet kvinnor i dessa positioner enligt vår Vägvisare ökar. Vägvisaren är FKGs egna branschbarometer och är en av många undersökningar som du som medlem har möjlighet att delta i och ta del av.

Som medlem har du även tillgång till en stor mängd unika analyser, rapporter och annan information på vår hemsida, där vi samlar allt som vi anser är av relevans för dig. Du har också tillgång till ett mer omfattande branschsök – den enda sökmotorn för underleverantörer i fordonsbranschen, för möjligheten att enkelt hitta kontaktuppgifter till ett intressant företag eller en intressant gren inom industrin. Här får du även möjlighet att sätta ihop en attraktiv profil med information, logga mm. Logga bara in med de inloggningsuppgifter du får när vi har bekräftat din medlemsansökan så öppnas en större värld på vår hemsida.

En annan högt uppskattad medlemsförmån är vårt veckobrev som sammanfattar veckan i branschen, vad som är på gång hos FKG och generellt inom industrin. Ange bara alla de mailadresser på ert företag som ni önskar få registrerade så kommer ni varje vecka få en väldigt intressant fredagsläsning. Ca 6-8 gånger per år så skickar vi även ut vårt nyhetsbrev, där ni kan läsa lite längre texter angående den gångna månaden.

Vi finns även till hands för mer praktiska saker – om ni vill ha ett miljöbyte för dagens möte har vi två mindre konferenslokaler på Lindholmen i Göteborg. Om du behöver en arbetsplats för dagen så har vi ett skrivbord ledigt på kansliet – du som medlem är alltid välkommen!

För att lättare hålla dig uppdaterad om vad som händer så är du som medlem varmt välkommen att följa vår Linkedinprofil eller gå med i vår Linkedingrupp – en digital mötesplats där medlemmar och andra relevanta personer från fordonsindustrin träffas, diskuterar och upptäcker tillsammans. Denna grupp uppdateras kontinuerligt med information om vad som händer på FKG och vilka seminarier vi rekommenderar för att ni som medlemmar ska vara förberedda på framtiden.

Vi är tre personer som arbetar för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap i FKG. Tveka aldrig att kontakta oss om det är något du funderar över eller om du bara vill prata allmänt om industrin – vi är bara ett telefonsamtal bort. Vi besöker även gärna er för att kika på hur ni jobbar, ge er de bästa förutsättningarna för framtiden och agera bollplank för nya idéer.

För mer info, klicka HÄR.

Svensk Leverantörsindustri

FKG har cirka 300 medlemsföretag, allt från stora Tier-1 till nystartade företag. FKG har ett nära samarbete med medlemmar, OEM:er, akademi och myndigheter för att stärka och främja utvecklingen och grön omställning av svensk fordonsindustri. Den svenska fordonsleverantörsindustrin har många styrkor, vi kallar den Swedish Supplier Power.

Ekosystem för fordon

Från produktion av råvaror av högsta kvalitet till toppmodern FoU och testkapacitet har Sverige kompetens och kapacitet genom hela värdekedjan.

Till exempel ligger Göteborgsregionen i framkant när det gäller hållbara mobilitetslösningar med OEM:er och ledande aktörer inom elektromobilitet och ett växande nätverk av leverantörer. Cirka 20 % av den globala produktionen av transmissionsdelar till tunga fordon produceras i Sverige, mestadels koncentrerad till Mälardalsregionen.

Läs mer: Business Region Göteborg www.businessregiongoteborg.se, Fordonsdalen www.fordonsdalen.se.

Produktion

Visste du att den svenska marknadsandelen för tunga diesellastbilar är 1/3 av den europeiska marknaden? Vi levererar de delar som gör detta möjligt. Svenska leverantörer erbjuder konkurrenskraftiga lösningar med effektiv, automatiserad produktion av högkvalitativa råvaror, delar och komponenter. Det öppna och samarbetande tänkesättet och den svenska modellen för samarbete mellan leverantör och kund i tidiga utvecklingsstadier skapar framgångsrika partnerskap.

För att hitta svenska leverantörer, använd FKG Branschsök eller medlemslistan.

Hållbarhet

Visste du att Sverige täcks till 17 % av blåbärsris? Att leva nära naturen och ställa höga krav för att skydda den ligger i vårt DNA. År 2021 rankades Sverige återigen nummer 1 på Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) The Global Sustainable Competitiveness Index (solability.com) och nummer 1 på Earth.Org Global Sustainability Index. Sverige – rankad 1:a i Global Sustainability Index | Earth.Org. Tillsammans med andra branschaktörer har FKG tagit initiativet till att ta fram ett hållbarhetscertifikat för fordonskomponenter – vilket gör det lättare att göra miljöansvariga och konkurrenskraftiga leverantörsval.

Elektrifiering

Sverige har satt som mål att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % fram till 2030. Branschaktörer, forskning och statliga myndigheter samarbetar för att elektrifiera transporter på väg, luft och sjö. Detta innebär att utveckla och optimera alla aspekter av e-mobilitetslösningar. Redan 98 % av elproduktionen i Sverige kommer från icke-fossila bränslen. Sverige har som mål att vara det första koldioxidneutrala OECD-landet 2045.

Energimyndigheten Energimyndigheten (energimyndigheten.se) Smart City Sweden smartcitysweden.com

Digitalisering

Visste du att Spotify, Skype, Mindcraft och Klarna alla är svenska digitala produkter? Vi använder detta kunnande även inom fordonsindustrin.

Sverige rankas genomgående i toppskiktet av internationella index som mäter digitalisering (Digital Economy and Society Index, Network Readiness Index).

Innovation

Den svenska kulturen främjar öppenhet och tolerans för nya idéer och innovation. Som ett resultat rankas Sverige genomgående högt i FoU-investeringar i förhållande till BNP och har en blomstrande nystartsscen. Fordonsforskningsprogrammet FFI, för strategisk fordonsforskning och innovation, finansierar forskning för cirka 1 miljard kronor per år med visionen att Sverige ska leda den globala omvandlingen till hållbara vägtransporter. Det är ett samarbete mellan Sveriges innovationsbyrå Vinnova, Trafikverket, Energimyndigheten och fordonsindustrin; Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Cars och FKG. FFI:s vision är att Sverige ska leda den globala omvandlingen till hållbara vägtransporter.

Fordonsstrategisk forskning och innovation | FFI | Vinnova

Medlemmar

0-9

3nine AB

A - C

AB Autometall

AB Effektiv Göteborg

AB Formplast

ABB AB

Absortech International AB

Academic Work Solutions AB

Accilator Technologies

Actia Nordic AB

Adient Sweden AB

Adigo Drives AB

ÅF Industry AB

AFRY

AGES Casting Kulltorp AB

AGES Casting Unnaryd AB

AGES Industri AB

AGES Machining Falkenberg AB

AGES Värnamo AB

Alfdex AB

Allendorff Consulting AB

Alps Alpine Europe GmbH – Sweden Filial

Alteams Group

AM System

Andrénplast AB

AnVa Components Aktiebolag

AP&T AB

Aptiv Contract Services Sweden

AQ Group AB

ARHO AB

Aros Electronics AB

Arthur D. Little AB

Assured AB

AstaZero AB

AugmentedRealm

Aurobay (Powertrain Engineering Sweden AB)

Autocom Diagnostic Partner

Autodata Ltd

Autoform i Malung Aktiebolag

Autoliv Sverige AB

Automotive Components Floby AB

AVL List Nordiska AB

AVL MTC Motortestcenter AB

Axalta Coating Systems Sweden AB

BASF AB

Becker industrial Coatings AB

Bendiro Profile Tech AB

BEWi Automotive AB

Blowtech GP AB

Bodycote Ytbehandling AB

Boxon Group AB

Bror Tonsjö AB

Brose Sweden AB

BTM Scandinavia AB

Bulten AB

Business Region Skaraborg

Cabeco AB

CabinAir Sweden AB

CAE Value AB

Calix AB

CANEA Partner Group Aktiebolag

Cascade Drives AB

Chaintraced AB

Chargestorm

CI-Pihl

Cipax Industri AB

CJ Automotive AB

Colmeo AB

Combitech AB

ContiTech Scandinavia AB

Creare Form AB

CTEK Sweden AB

D - F

Dafo Vehicle Fire Protection AB

Data Respons Solutions AB

Denso Sales Sweden AB

Desay SV Automotive Scandinavia AB

DevPort AB

DNV Business Assurance Sweden AB

Dual Borgstena Sweden AB

EDAG Engineering Scandinavia AB

EFD Induction AS

EFESO Consulting AB

EG Electronics AB

EJOT Sverige AB

Ekenäs Mekaniska AB

Ekets group

Elmo Sweden AB

Elonroad AB

EMAB Sweden AB

Emerson Process Management AB

Empir Industry AB

EssKå Metall AB

Eurimex AB

Euroform AB

EWAB Engineering AB

EWES AB

Exotec i Eksjö AB

Farsund Alu Casting AS se Benteler

FEV Sverige AB

FineCell Sweden AB

Finstansteknik i Ulricehamn AB

Flexound Augmented Audio

Fogmaker International AB

Fortaco AB

Forvia

Främmestadverken AB

Fuel Cell Technology Sweden AB

Fundo Components AB

G - I

Gapwaves AB

Gestamp Hardtech AB

Gimic AB

Gnotec AB

Gnutti Carlo Sweden AB

Goodtech Solutions AB

Gränges Sweden AB

H&D Wireless

H2X Gothenburg AB

Harman Becker Automotive Systems GmbH Sweden Filial

HAVD Group AB

Heléns Rör AB

Hellermann Tyton AB

Holsby Metall AB

HordaGruppen AB

Host Mobility AB

HTS Besafe AS

Hydal Aluminium Profiler AB

Hydal Aluminium Profiler AS

IAC Group Sweden AB

IAV Automotive Engineering AB

Iconsof

IDIADA Automotive Technology S. A. Sweden Filial

Impetusafea AB

Industrilås AB

InMotion Technologies AB

International Aluminium Casting Sweden AB

INVEX AB

Ionbond Sweden AB

IPUR AB

ISEA Sweden

J - L

Johnson Matthey AB

JOT Automation Filial Sverige

JTEKT Column Systems Sweden AB

KB Components AB

KG Knutsson AB, Division OE

Klimator AB

Klippan Safety AB

Konga Måleri AB

Kongsberg Automotive AB

Kongsberg Automotive ASA

Kongsberg Devotek AS

KPMG AB

Kuehne + Nagel AB

KUKA Nordic AB

Lantz Teknik AB

LeanNova Engineering AB

Leax Quality AB

Lideco AB

Lidhs Verktygsindustri AB

Ljungby Maskin AB

LKN Industriautomation

Lohmann Nordic AB

Luvly AB

M - O

Mattssons i Anderstorp AB

Mentalytics AB

Miljöbil Grenland AS

Mitsubishi Electric Automotive Europe

Mobile Climate Control Sverige AB

Monitor ERP System AB

National Bredaryd

National Halmstad

National Högsäter

Nira Dynamics AB

Nitator i Oskarström AB

Nolato AB

Nolato Gota AB

Nolato Lövepac AB

Nolato Plastteknik AB

Nolato Polymer AB

Nolato Sunne AB

Nolato Torekov AB

Nominit AB

Nordic Interim AB

NordiQ Group AB

Norma Sweden AB

Norsk Industri

Nya Arvika Gjuteri AB

Oetiker Sweden AB fd Levi P.

Öhlins Racing AB

Opcon AB

Optea AB

Ovako Sweden AB

Ovako Tube & Ring AB

P - R

PipeChain Networks AB

Plasman Industri AB

Plastal AS

Plasto AS

Position Väst / del av Fyrbodals Kommunalförbund

PowerCell Sweden AB

Preciform Aktiebolag

Press Kogyo Sweden AB

Prestando i Trelleborg AB

ProcuArt AB

Procurator Sverige AB

ProfilGruppen Extrusions AB

Promens AS

Protolabs (associerade medlemmar)

Proton Engineering AB

Proton Finishing AB

Proton Technology AB

QRtech AB

Ragasco AS

Ramboll Sweden AB

Rausfoss Technology AS

Reka Kumi OY

Reliefed AB

Riio Marknad & Strategi AB

RISE Research Institutes of Sweden AB

RMIG Sweden AB

Robert Bosch AB

Rototest International AB

Ruukki Sverige AB

S - U

S.Y.F Ytservice AB (Svensk Ytbehandlings Förening, SYF)

Samhall AB

Scandinavian Enviro Systems

Schaeffler Sverige AB

SEM AB

Semcon Sweden AB

SenseAir AB

SETEK Group AB

SETEK Systems AB

Sevenco AB

Shiloh Industries AB

Sibbhultsverken AB

SKF AB Automotive Division

Smart Eye AB

Smarteq Wireless AB

Smidesprodukter AB

SMSC Sweden / Microchip Technology Inc.

Södertälje Science Park AB

Solderman AB

Spring Systems i Torsås AB

SSAB EMEA AB

SSAB Europe Oy

Stafa Industrier AS (Stansefabrikken)

Stanley Engineered Fastening

Starsprings Sweden AB

Stilride AB

Stoneridge Electronics AB

Strömsholmen AB

Summ Systems AB

Sunway Communication AB

Suzuki Garphyttan AB

SVOP AB

Swedec Pneumatic AB

Swedish Advanced Automotive Business AB

Swedish-Lithuanian Tools AB

Swedmec AB

SwePart Transmission AB

Swerim AB

T Engineering AB

Talent Plastics Aktiebolag

Tata Steel International (Sweden) AB

TechROi Scandinavia AB

tesa AB

Texla Industri AB

Thor Ahlgren AB

Thule Sweden AB

TI Group Automotive Systems AS

Timars Svets & Smide AB

TitanX Holding AB

TNG Group AB

Tordivel AS

TR Fastenings AB

UBD Cleantech AB

Uniquesec AB

V - Ö

Vätterleden Invest AB

VBG Group AB

Veoneer Sweden AB

Vidde Snow Mobility AB

Viktoria Swedish ICT AB

WRKFRC Quality Services

XANO Industri AB (publ)

XDIN, Inc (Associerad medlem)

Yrkesakademin YH

Zeekr Technology Europe AB

Zemission AB

Zenseact AB

Styrelse och Stadgar

Styrelseordförande i FKG är Martin Lidén, Vice President Fleet Inventory på VOI Technology.
E-post: martin.liden@voi.com

Styrelseledamöter FKG är:

Christina Holgerson, VBG Group AB

Johan Gente, SKF AB

Linda Nyquist – Evenrud, Kongsberg AS

Boel Wadman, RISE

Cecilia Schülén, HRM EDAG Engineering AB

Christian Sahlén, Actia Nordic AB

Stefan OttossonNordiQ group

Peter Bryntesson, VD FKG

Stadgar & Policy

Samarbeten

FKG samarbetar hela tiden med olika föreningar, myndigheter och företag – allt för att skapa nytta för medlemmarna.

Våra tre största samarbetspartners är Mobility Sweden, Norsk industri Norpart samt den stora europeiska leverantörsorganisationen Clepa.

Kvinnan i Leverantörsindustrin

2015 startade FKG nätverket ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” för att skapa en mötesplats för kvinnor i ledande positioner inom fordonsindustrin.

Vi hoppas på detta sätt kunna få en bättre förståelse för hur fordonsbranschen ser ut och hur många kvinnor som faktiskt jobbar inom leverantörsindustrin. Gruppen vänder sig till dig som är kvinna i leverantörsindustrin. Vi hoppas kunna förbättra jämställdheten och integrationen. Ett av målen är att få fler kvinnor intresserade av fordonsindustrin, få yngre tjejer att intressera sig för branschen och synliggöra kvinnor i ledande positioner. Nätverket har idag över 200 medlemmar och intresset är stort.

Välkommen!

Projektledare för ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” är Gabriella Virdarson. Har du några frågor eller funderingar om nätverket är du välkommen att höra av dig.
gabriella.virdarson@fkg.se.

Läs gärna mer om det Kvinnliga nätverket i FKGs broschyr, och missa inte vår grupp på LinkedIn.

Nästa träff

 

Tidigare träffar

231120 – Jämställt ledarskap får hjulen att snurra. Läs mer HÄR.

230515 – Att skapa värde i nya värdekedjor. Läs mer HÄR.

221115 – Elmia Subcontractor: tema inkludering! Läs mer HÄR.

221124 – Konferens: Kompetensförsörjning och inkludering – två sidor av samma mynt! Läs mer HÄR.

220603 – Kvinnlig nätverksträff på Underhållsmässan! Läs mer HÄR.

211111 -Kvinnlig nätverksträff på Elmia Subcontractor. Läs mer HÄR.

211005 – AI Sweden. Läs mer HÄR.

210921 – Att leda för Hållbarhet. Läs mer HÄR.

201029 – Hur blir du den bästa ledaren i industrin? Läs mer HÄR.

200312 – Workshop: Jämställd Industri – Den Attraktiva Arbetsplatsen. Läs mer HÄR.

200213 – Nätverksträff: AI, Tillväxtverket. Läs mer HÄR.

191113 -Nätverksträff: Framtidens Ledarskap (Elmia Subcontractor). Läs mer HÄR.

191016 – Nätverksträff: The Women’s Summit, träff i samband med SLD 2019 – The Automotive Summit. Läs mer HÄR.

190925 – Workshop: Jämställd Industri – Den Attraktiva Arbetsplatsen. Läs mer HÄR.

190903 – Nätverksträff: Framtidens Teknikutveckling. Läs mer HÄR.

MSB - Beredskap för företag

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig.

Håll dig uppdaterad med MSB: Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig (msb.se)