Aktiviteter

 • 17 Oktober, 2019
 • The Automotive Summit – Stora Leverantörsdagen 2019

 • FKGs egna konferens för Sveriges underleverantörer

  – The Automotive Summit, Stora Leverantörsdagen 2019!

  Vår framtid är på riktigt komplex. Transportmedelsindustrin med Fordonsindustrin i spetsen möter en framtid som är svårnavigerad. Vad skall vi välja och vad skall vi inte välja. Tekniken blir ny och mötet med kunden glider över mot en tjänst i stället för en traditionell produkt. Gränser suddas ut och det handlar om att tänka nytt, i vissa fall helt nytt.

  Tydligt blir, ensam är inte stark – vi behöver vara kloka tillsammans med fokus på hållbarhet i alla dimensioner. Årets leverantörsdag skall inspirera, gjuta mod och trigga till samverkan. Dagens fokus på konferensen är passet med två av våra samarbetes arenor, Mobility X-lab och CampX under rubriken ”Together brings future mobility”

  Välkommen till The Automotive Summit – 2019 – Stora Leverantörsdagen med temat Navigate the Future!

  Tid: 17 oktober. Den 16 oktober håller vi intressanta seminarier och FFIs årskonferens.

  Medlemspris: 2 700:-

  Pris för icke medlem: 5 500:-

  Mingelmiddag: 850:-

  Välkommen!

 • SLD

  • Företagsinformation

  • Deltagare / Participators

  • Jag vill delta i / I will participate in
   Eftermiddag onsdag 16 oktober, mer info kommer / October 16th, more information will be uploaded shortly
   Eftermiddag onsdag 16 oktober 15.00 - Omfattande OEM/ Tier 1 strategistudier för komponentleverantörer. Som en del av den nya internationaliseringsplattformen har vi genomfört omfattande studier om fordonsindustrins framtid och trender i Europa, USA och Kina. Studierna belyser personbils och lastbils viktigaste marknader och svarar bland annat på följande frågor: Hur ser dina OEM och Tier 1 kunder i Europa, USA och Kina på fordonsindustrins framtid? Vilka beslut är redan tagna? Vad är nästa steg? Vad innebär det för svenska underleverantörer till fordonsindustri? Vilka krav kommer dessa förändringar att ställa på din verksamhet? Presentationen och studier är ett resultat av samarbete mellan Energimyndigheten, Business Sweden och Fordonskomponentgruppen. Seminariet hålls på svenska. / October 16th 3.00PM - Comprehensive OEM/Tier 1 strategy studies for component suppliers. The seminar will be held in Swedish.
   Eftermiddag onsdag 16 oktober 15.00 - Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Tillsammans med 50 partners har en demonstrator av en smart fabrik byggts. I anslutning till demonstratorn finns workshops där ni får lära er mer om t.ex. den uppkopplade fabriken, visualisering, smarta arbetssätt och additiv tillverkning. Hålls på svenska. / October 16th 3.00PM - Smart Factories is a platform for creating expertise and spreading knowledge about industrial digitization. Together with 50 partners, a demonstrator of a smart factory has been built. In conjunction with the demonstrator there are workshops where you will learn more about eg. the connected factory, visualization, smart working methods and additive manufacturing. The seminar will be held in Swedish.
   Mingelmiddag och underhållning den 16 oktober kl 18.30. Pris: 850 kr (samma pris för medlem som icke). / Dinner and entertainment on October the 16th 6:30 PM. Price: 850 SEK for both member and not member.
   Stora Leverantörsdagen - torsdag den 17 oktober kl. 8.00 - 16.30 Lindholmen Konferenshall. Medlemspris: 2700:- Pris för icke medlem: 5500:-/ The Automotive Summit - Thursday October 17 at 8:00 AM - 04:30 PM Lindholmen Conference Hall. Price for members: 2700 SEK Not member: 5500 SEK
   Hjälp mig att boka ett hotellrum på Radisson Blu Riverside 16–17 oktober / Help with hotel reservation Oct 16-17 – Hotel Radisson Blu Riverside | Lindholmspiren 4 | 417 56 Göteborg
  • Förnamn / First name Mailadress / Email Telefon / Phone Jag vill delta i / I will participate in  
          
   There are no participants.
  • *Personen som gör anmälan är den enda som kommer få bekräftelsemailet.